11.-12. Tlakové spoje

Tlakové spoje - též spoje lisované Podstatou funkce tlakových spojů, podobně jako u spojů svěrných je tření, které vzniká ve stykové ploše spojovaných částí. Spojení se uskuteční bezprostředně, bez použití spojovacích součástí Rozlišujeme: - tlakové spoje nalisováním - tlakové spoje smrštěním - tlakové spoje roztažením Při spojování nalisováním, jsou obě součásti spojeny silou lisu. Pro spojování se alespoň na jedné součásti vytváří zkosení 5° a spojované plochy se potřou olejem, aby se zabránilo zadření. Lisované spoje mohou přenášet síly a točivé momenty