9. Filtry, odvzdušňovače, expandéry kondenzátu a další zařízení

Filtry, odvzdušňovače, expandéry kondenzátu a další zařízení - patří mezi technická zařízení přispívající ke správné funkci parních otopných soustav Filtry: - chrání měřidla, čerpadla, armatury, injektory, odvaděče kondenzátu a další zařízení před nečistotami - ochrana před rzí, tmelem, okujemi či vodním kamenem - mohou být z mosazi, bronzi, oceli, ocelolitiny - připojení závitové, přírubové popř jiné - max pro tlaky 16 MPa a teploty až 400°C - otvory v sítce filtru max 3mm, min. 0.076mm - udržba nutná, provedení proplacem. - podle znečištení vznikají tlakové ztráty Odvzdušňovače - odvádějí vzduch nahromaděný v páře - nedodává teplo a tvoří překážku přestupu tepla z páry - vzduch se v potrubí nachází v době, kdy se netopí - automaticky se odvzdušňují výměníky tepla a parní potrubí - připojení závitové nebo přírubové - materiál ocel (nerez) nebo mosaz - pracují na principu vyrovnání tlaku av závislosti na změně teploty Expandér kondenzátu odlučuje zbytkkovou páru od kondenzátu Separátory vlhkosti odlučují formu vody (malé kapičky) ze syté páry, vzniká tzv. pára suchá - chrání regulační ventily před erozí