4. Materiály stok

Materiály stok -mohou být použity trouby nebo prefabrikáty z materiálů v závislosti na daném úseku, funkci a způsobu montéže - stoky rozdělujeme na TRUBNÍ a VYZDÍVANÉ Trubní - obvykle kruhového průřezu - z kameninových, plastových, betonových popř. litinových nebo ocelových trub Vyzdívané - betonované nebo z betonových prefabrikátů - dále též řešení uložení - hloubky technických rozvodů + další studium!