1) Rozdělení motorových vozidel

1) Motorová vozidla Rozdělení vozidel a hlavní části Silniční vozidla pro motorovou dopravu jsou vozidla, která se pohybují motorickou silou a jsou určena pro dopravu osob nebo nákladu různého druhu.Pohybují se po pevných cestách bez kolejnic a částečně i po zpevněných nebo nezpevněných cestách a v terénu. Silniční vozidla pro motorovou dopravu dělíme : 1. Podle způsobu pohonu na : a) Motorová vozidla, poháněná vlastním motorem b) Přípojná vozidla, která nemají vlastní motor a připojují se k motorovým vozidlům 2. Podle umístění kol na : • Jednostopá vozidla, která mají kola umístěna za sebou v podélné rovině souměrnosti vozidla • Dvoustopá a vícestopá vozidla, která mají kola umístěna ve dvou nebo více rovnoběžných rovinách, popř. mají dvojitá kola na téže nápravě, nebo uložená na stejném čepu, a přitom světlost mezi jejich pneumatikami nepřesahuje 200 mm. Jednostopá motorová vozidla Motocykly jsou jednostopá motorová vozidla se zdrojem poháněcí energie ( např. se zásobou pohonné látky ) na vozidle, pro dopravu jedné nebo dvou osob sedících za sebou, s pevnou oporou pro nohy řidiče při jízdě a bez šlapadel. Skútry jsou jednostopá motorová vozidla se zdrojem poháněcí energie ( např. se zásobou pohonné látky ( na vozidle, pro dopravu jedné nebo dvou za sebou sedících , s podlahou pro jeho nohy v nosné části vozidla, bez šlapadel. Zpravidla mají zepředu i zespodu ochranu dopravovaných osob. Mopedy jsou jednostopá vozidla se spalovacím motorem s omezeným objemem válců a se šlapadly, pro dopravu jen jedné osoby. Mají omezenou rychlost. Dvoustopé a vícestopé automobily Automobily jsou dvoustopá a vícestopá vozidla, s nejméně čtyřmi koly, s tepelným, zpravidla spalovacím motorem, pro dopravu osob nebo nákladů ve vlastním užitkovém prostoru Užitkovém prostoru, který může být uzavřený nebo otevřený. Podle dopravního účelu dělíme automobily na :  Osobní  Autobusy  Dodávkové  Nákladní  Speciální Osobní automobily Osobní automobily jsou určeny pro dopravu nejvýše devíti sedících osob včetně řidiče a zavazadel. Podle karosérie je rozdělujeme do tří skupin : 1) Osobní automobily s uzavřenou karoserií ( uzavřené automobily ) : a) Tudor má dvoudveřovou karoserii nejméně čtyřmístnou, se sedadly ve dvou řadách b) Sedan má čtyřdveřovou karoserii nejméně čtyřmístnou, se sedadly ve dvou řadách a s nerotděleným prostorem pro dopravované osoby. c) Limuzína má čtyřdveřovou karoserii a je nejméně šestimístná. Má dvě řady pevných a jednu řadu sklápěcích ( pohotovostních ) sedadel. Vnitřní prosotor je obvykle rozdělený mezistěnou za předními sedadly. d) Kupé má dvě až tři místa v jedné řadě a za nimi velký prostor pro zavazadla nebo nouzová sedadla, zpravidla v prostoru pro cestující e) Mikrobus má karoserii pro větší počet cestujících osob, než je karoserie běžného automobilu stejného typu, nejméně však pro šest a nejvíce pro devět osob včetně řidiče f) Osobní dodávkový automobil s karoserií kombi má karoserii pro dopravu osob a menších nákladů ve společném prostoru. Sedadla jsou ve dvou řadách; opěradla zadních sedadel jsou sklápěcí pro zvětšení prostoru pro náklad, který je přístupný zadními dveřmi. 2) Osobní automobily s měnitelnou karoserií : a) Kabriolet má nejméně čtyřmístnou karoserii se sedadly ve dvou řadách a se sklápěcí čalouněnou střechou. Rámy dveřních a bočních oken se spouštějí společně se skly nebo jsou odnímatelné. Čelní rám s oknem je zpravidla pevný. b) Polokabriolet má nejméně čtyřmístnou karoserii se sedadly ve dvou řadách, se skládací čalouněnou střechou a s pevným rámem nad bočními okny a dveřmi; čelní rám s oknem je pevný. c) Roadster – kabriolet má karoserii se dvěma až třemi místy v jedné řadě, za nimi s velkým prostorem pro zavazadla ( nebo s nouzovými sedadly ), zpravidla v prostoru pro cestující, se skládací čalouněnou střechou. Rámy dveřních a bočních oken jsou sspouštěcí společně se skly nebo skládací. Čelní rám s oknem je zpravidla pevný. 3) Osobní automobily s otevřenou karoserií ( otevřené automobily ) : a) Turer má nejméně čtyřmístnou karoserii se sedadly ve dvou řadách. Střecha je jednoduchá, skládací, z plátna. Dveřní a boční okna je možno odejmout. Čelní rám s oknem se může sklápět. b) Roadster má karoserii se dvěma až třemi místy v jedné řadě. Střecha je jednoduchá, plátěná. Dveřní a boční okna jsou odnímatelná. Čelní rám s oknem se většinou může sklápět. Místo plátěné střechy může být pevná střecha ( hard-top ). Autobusy Autobusy jsou automobily s uzavřenou karoserií pro dopravu více než devíti sedících osob včetně řidiče popř. dalších stojících osob a příslušných zavazadel. Podle účelu a použití je dělíme na :  Městský autobus má dveře pro vstup cestujících s příslušným vstupním a výstupním prostorem a s velkým prostorem pro stojící osoby.  Meziměstský autobus má jen jedny dveře pro cestující ( zpravidla ) a dvoumístná sedadla. Sedadla jsou umístěna napříč směru jízdy po obou stranách podélné roviny souměrnosti.  Dálkový autobus, autokar je autobus jen pro sedící cestující, s prostorem pro příslušná zavazadla a se sedadly klubkového tvaru. Mezi zvláštní konstrukce autobusů patří :  Poschoďový autobus – je to autobus s užitkovým prostorem ve dvou podlažích.  Kloubový autobus – je to dvoudílný autobus, jehož díly strojového spodku jsou spojeny kloubem nebo točnicí a díly karoserie měchem. Jednotlivé díly se nemohou používat ani samostatně, ani s jinými vozidly ( v jízdní soupravě ). Dodávkové automobily Tyto automobily jsou určeny pro dopravu nákladů všeho druhu až do maximálního užitečného zatížení 1 500 kg. Podle úpravy užitečného ložného prostoru je dělíme na: a) Pikap je dodávkový automobil s otevřeným ložným prostorem ( může být krytý plachtou, přehozenou přes snímatelné oblouky ), který je ohraničen pevnými stěnami zpravidla střední výšky. V zadní stěně má dveře. Budka pro obsluhu je uzavřená. b) Valníkový dodávkový automobil má otevřený ložný prostor hraničený odnímatelnými stěnami ( bočnice a čela ) a obyčejně uzavřenou budku pro obsluhu. c) Skříňový dodávkový automobil má pro náklad i obsluhu uzavřený prostor, který může být společný nebo rozdělený. Nákladní automobily Nákladní automobily jsou určeny pro přepravu nákladů všeho druhu s maximálním zatížením přes 1 500 kg užitečného nákladu. Podle úpravy ložného prostoru je dělíme na : a) Valníkové automobily, které mají otevřený ložní prostor ohraničený odnímatelnými stěnami ( bočnice a čela ) a zpravidla uzavřenou budku pro obsluhu. b) Sklápěčkové automobily, které mají sklápěcí plošinu, nebo korbu a zpravidla uzavřernou budku pro obsluhu. Zvláštní druh sklápěčkového automobilu je dump-car s dozadu sklápěcí korbou a ochraným štítem nad budkou c) Skříňové automobily mají uzavřený prostor pro náklad, který bývá oddělen od prostoru pro obsluhu ( samostatné budky nebo oddělení ) a je přístupný zvláštními dveřmi, jejichž umístění s řídí dopravním účelem. Speciální automobily Speciální automobily se používají pro dopravu určitých osob, věcí, nebo zařízení, popř. pro dopravu za výjimečných podmínek nebo pro speciální účely. Jsou to automobily zdravotní, obytné, cisternové, chladírenské, kropicí, zametací, protipožární, pojízdné prodejny, ambulance, pojízdné žebříky, jeřáby, dále terénní automobily kolové i pásové, závodní automobily apod. Mezi vícestopé automobily patří : • Motorové tříkolky jsou třístopé automobily s třemi koly, jedním vpředu ( může být i dvojité ) a dvěma vzadu nebo naopak. Mohou být osobní nebo nákladní. • Motorové ( dopravní ) vozíky jsou dvoustopá nebo vícestopá motorová vozidla s rychlostí nejvýše 25 km/hod, určená pro dopravu nákladů všeho druhu až do největšího užitečného zatížení 1 000 kg. • Tahače jsou především určeny pro tahání přípojných vozidel. Podle použití je dělíme na : o Silniční tahače, které jsou určeny především pro jízdu na silnicích. Podle druhu přípojných vozidel je rozlišujeme na : - Přívěsový tahač, který má závěs pro přívěs - Návěsový tahač, který má návěsné zařízení ( sedlo ), tj. točnici pro uložení návěsu. o Traktory, které jsou určeny pro nesení a pohon různého nářadí a strojů v zemědělství a lesním hospodářství, pro vykonávání různých prací, zejména tažnou silou. • Samohybné pracovní stroje jsou dvoustopá nebo vícestopá motorová vozidla. Se strojem nebo zařízením tvoří konstrukční celek určený pro výkon určité práce ( např. pojízdný nakladač, jeřáb, sněhová fréza ). Všechna dvoustopá a vícestopá motorová vozidla jsou zpravidla poháněna tepelným motorem ( většinou spalovacím ). Mohou však být poháněna i elektromotorem ( elektrickým proudem z akumulátoru, palivových článků apod., které vozidlo veze s sebou ), potom mluvíme o elektromobilech, osobních nebo nákladních, jakož i o elektrických tahačích a elektrických samohybných strojích. Patří sem také trolejmobily, což jsou dvoustopá nebo vícestopá motorová vozidla poháněná elektromotorem, a to elektrickým proudem odebíraným ze sítě. Podle dopravního účelu je dělíme na : • Trolejbusy, které se používají pro dopravu více než devíti osob včetně obsluhy, popř. dalších osob stojících, jakož i příslušných zavazadel. • Trolejtraky, které se používají pro dopravu nákladů všeho druhu. Trolejtraky yse dělí podobně jako nákladní automobily. Přípojná vozidla Podle účelu rozeznáváme :  Přívěsy ( nesprávně vlečné vozy ), které se připojují za tažná vozidla, přičemž se na tažné vozidlo může přenášet jen tíha nepodstatné části celkové hmotnosti přívěsu. Podle dopravního účelu je dělíme na : • Autobusové přívěsy, které slouží pro dopravu osob a jejich cestovních zavazadel. • Nákladní přívěsy, které slouží pro dopravu nákladů všeho druhu. Podle úpravy užitkového prostoru se nákladsní přívěsy člení podobně jako nákladní automobily. • Podvalníky jsou přívěsy s velmi nízko umístěnou plošinou pro dopravu těžkých a rozměrných předmětů, popř. vozidel, která se nesmějí sama pohybovat po silnici. • Speciální přívěsy, které slouží pro přepravu určitých osob nebo věcí, popř. se používají při zvláštních podmínkách nebo pro zvláštní účely ( např. cisternový přívěs ). • Návěsy – nesamostatná přípojná vozidla, která se svou přední částí ukládají na točnici nebo návěsný čep tažného vozidla, na něž se přenáší podstatná část celkové hmotnosti návěsu. Návěsy se dělí podobně jako přívěsy. • Postranní vozík je nesamostatné přípojné vozidlo s jedním kolem na boku, které se na jedné straně připojuje na bok motocyklu nebo skútru. • Přípojné pracovní stroje tvoří celek se strojem nebo zařízením, které je určeno pro vykonávání určité práce, např. přívěsná motorová stříkačka, přívěsný motor – kompresor. Jízdní soupravy Jízdní soupravy se skládají z tažného automobilu a z jednoho nebo několika přípojných vozidel. Počet přípojných vozidel v soupravě je omezen zákonem 361 / 2000. Jízdní souprava může být autobusová, nákladní a speciální.