7) Zpomalovací retardery

7) Zpomalovací retardéry U těžkých nákladních automobilů je předepsán přídavný odlehčovací systém brzdění, který je obvykle řešen retardérem. Retardér je tedy zařízení, které snižuje pohybovou energii vozidla jinak než třením brzdových obložení. Nejčastěji se používají retardéry elektromagnetické a hydrodynamické. V hnací soustavě vozidla bývají zařazeny mezi motorem ( spojkou ) a převodovkou a potom se nazývají primární, nebo mezi převodovkou a hnacími koly, potom jsou nazývány sekundárními. Vývoj směřuje k tomu, že se retardéry stávají součástí převodovky nebo jsou k ní těsně připojeny v přídavné skříni. Proto jsou součástí převodových ústrojí vozidel. Retardér je ovládán elektronickým řídícím systémem, který ovládá řidič páčkou na volantu. Obvykle lze nastavit stupňovitě nebo plynule velikost brzdného účinku retardéru nebo ( při jízdě ze svahu ) rychlost jízdy, kterou retardér automaticky udržuje. Druhy odlehčovacích brzd podle prostředku zpomalení a) Motor automobilu v podmínkách běhu naprázdno, popř. při zastavení dodávky paliva a při zařazeném rychlostním stupni svými pasivními odpory zpomalí rychlost automobilu. b) Výfuková brzda působí omezením výstupu spalin z motoru, přičemž zároveň uvádí motor vozidla do podmínek běhu naprázdno; ovládá se z místa řidiče; skříň výfukové brzdy je zamontována do výfukového potrubí před tlumič výfuku. c) Motorová brzda vyvolává zpomalovací účinek motoru změnou časování jeho rozvodu d) Elektromagnetická brzda ( retardér ) vyvozuje zpomalovací účinek působením elektromagnetického pole na otáčející se kovový kotouč. e) Hydrodynamická brzda ( retardér ) působí odporem kapaliny v uzavřeném prostoru proti pohybu, který je odvozován od pohybu automobilu. V hydrodynamické brzdě pracují v jedné skříni dvě kola s lopatkami, stator a rotor. Stator stojí a je pevně spojený se skříní brzdy. Proti statoru pracuje rotor ( čerpadlové kolo ), který je poháněný od spojovacího hřídele. Konstrukce je podobná s kapalinovou spojkou, zde je však turbínové kolo jako stator, jímž se hydrodynamická energie mění v energii tepelnou. Pracovní látkou je olej. Jako primární se nejčastěji používají retardéry hydrodynamické, a to zejména u vozidel s poloautomatickými nebo automatickými převodovkami. Tyto převodovky již mají některé prvky, které jsou potřebné i pro provoz hydrodynamického retardéru, např. olejové čerpadlo, velké množství oleje, olejový chladič. Retardér je umístěn mezi měničem točivého momentu a převodovkou. V principu je to hydrodynamická spojka, která má stator pevně spojený se skříní a rotor spojený s hnacím hřídelem převodovky. Při jízdě však není retardér naplněn olejem a proto se jeho rotor bez odporu otáčí. Při aktivaci retardéru je ze zásobníku do retardéru rychle vstříknuto potřebné množství oleje a retardér pracuje jako hydrodynamická spojka. Vznikající teplo je odváděno v chladiči oleje, který slouží zároveň pro převodovku. Při deaktivaci je olej z retardéru odčerpán. Údržba i opravy hydrodynamických retardérů jsou stejné jako u hydrodynamických spojek a měničů momentu. Jako sekundární se často používají retardéry elektromagnetické, které lze snadno namontovat na vozidlo dodatečně. Elektromagnetický retardér může být umístěn na převodovce, na rozvodovce nebo je zařazen samostatně do kloubového hřídele mezi převodovku a rozvodovku. Retardér je tvořen statorem, pevně spojeným s rámem vozidla, a rotorem, který přenáší hnací moment od převodovky na další ústrojí. Stator nese několik cívek, které jsou navinuty tak, aby se na nich pravidelně střídala polarita magnetického pole, protéká-li jimi stejnosměrný proud. Při brzdění jsou cívky napájeny z akumulátoru, intenzita proudu je řízena elektronickým řídícím systémem podle pokynů řidiče. Rotor je tvořen dvěma kotouči, které se otáčejí těsně u pólových nástavců statorových cívek. Je-li retardér aktivován, uzavírá se magnetický tok statorových cívek přes kotouče rotoru. Tím se v nich budí vířivé proudy a rotor je brzděn. Vznikající teplo je odváděno přímo do vzduchu, který proudí dutinami kotoučů, a tím je chladí. Elektromagnetický retardér je nenáročný na údržbu, především je nutné udržovat ho v čistotě a kontrolovat dotažení všech spojů. Opravy se provádějí výměnou poškozených částí.