12-13 Oběh látek v přírodě

Oběh látek v přírodě z hlediska energetického Život na zemi je založen na uhlíku - veškeré živé bytosti jsou z molekul uhlíku - uhlík potřebný pro výstavbu těchto molekul pochází z různých zdrojů - člověk a ostatní zvířata ho získávají pojídáním rostlin a jiných živočichů - ovšem počátečním zdrojem uhlíku je atmosférický CO2 - jediným procesem, schopným zabudovat atmosférický CO2 do organických molekul je fotosyntéza. Energie, která pohání fotosyntézu, pochází ze slunce a veškeré živé organismy na zemi jsou na této energii přímo či nepřímo závislé. FOTOSYNTÉZA 6CO2 + 6H2O ---> C6H12O6 + 6O2 Fotosyntéza je proces, v němž rostliny využijí energie ze slunečního záření pro pohon chemických reakcí, které zabudovávají CO2 do molekul cukrů a uvolňují O2