8 Vztahy mezi organismy a prostředím

Vztahy mezi organismy a prostředím - vztahy studuje ekologie - vztahy jsou vždy vzájemné - cílem je zachovat co největší rozmanitost organismů a zdravý život Podmínky prostředí Optimální – organismu se zde daří a prospívá Změny prostředí - organismus se částečně přizpůsobí - adaptace Nepříznivé - zátěž – stresová situace organismus zanikne bioindikátor - organismus užíván k sledování čistoty životního prostředí Lišejníky – na místech s čistým ovzduším, citlivé na nečistoty v ovzduší „lišejníkové pouště“ - severní Čechy Terčovka bublinatá Raci, pstruzi - zvláště citlivé na prostředí Na život každého organismu působí: ABIOTICKÉ PODMÍNKY - neživá příroda – voda, světlo, vzduch, půda BIOTICKÉ PODMÍNKY - vzájemné vztahy mezi organismy (rostlinami a živočichy)