3 Vlastnosti živých soustav

Organizace živých organismů - rozdělujeme na: Nebuněčné organismy = nemají buňku Viry - nebuněčné organismy Vir ptačí chřipky Jednobuněčné organismy = tělo složené z jedné buňky, která vykonává všechny základní funkce Bakterie – koky (streptokoky, stafylokoky) - bacily (mikrobakterie tuberkulózy) Prvoci – jednobuněční živočichové (trepka) STREPTOKOK Mnohobuněčné organismy = tělo složené z velkého počtu buněk – rostliny, živočichové, houby = rozlišujeme několik úrovní: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, jedinec