16 Podmínky života na zemi

Podmínky života na zemi • Vodu, živiny, teplo a světlo (pocházející ze Slunce) a oxid uhličitý (ze vzduchu, potřební pro výživu rostlin) poskytuje živím organismů neživá příroda. Kyslík, který živé organismu k dýchání, pro ně produkují rostliny. • Živé organismy včetně člověka jsou součástí živé přírody. Jejich život je závislý na přírodě neživé, která živím organismům poskytuje nezbytné podmínky k životu: vodu, živiny z půdy (pro rostliny), oxid uhličitýze vzduchu (pro rostliny), teplo a světlo pocházející ze Slunce. Kyslík, který potřebují živé organismy k dýchání, pro ně produkují rostliny. Základní životní podmínky: • a) vzduch • b) voda • c) živiny • d) teplo a světlo (pocházející ze Slunce)