6 Dědičnost a proměnlivost

DĚDIČNOST A PROMĚNLIVOST - základními znaky života - genetika je základem evoluce nauka o dědičnosti a proměnlivosti Dědičnost  schopnost předávat potomkům vlohy  potomek je částečně podobný rodičům  zajišťuje zachování druhu proměnlivost ( variabilita )  vede k novým kombinacím vloh nebo ke vzniku vloh nových  potomci se jimi částečně liší od rodičů  je základem vývoje ( evoluce ) – k evoluci je potřeba čas, náhlé změny jsou většinou života neschopné ZÁKLADNÍ POJMY znak: jakákoliv vlastnost organismu ( barva vlasů, očí..) a) znaky kvalitativní – barva květu, srsti, očí .... - tvar semen, plodů.. b) znaky kvantitativní – můžeme zde měřit různý stupeň ( kvantitu ) znaku - výška, délka, hmotnost, bohatost květu, IQ.. fenotyp: soubor všech znaků organismu gen ( vloha ): hmotný předpoklad znaku genotyp: soubor všech genů – veškerá genetická výbava jedince : genotyp obsahuje více informací než se ve fenotypu objeví gen + prostředí ------> znak genotyp + prostředí -----------> fenotyp GENETIKA ORGANISMŮ - první zákonitosti genetiky organismů popsal Johan Gregor Mendel - Mendel prováděl křížení u více než 20 druhů rostlin, hlavně u hrachu a výsledky staticky hodnotil - zpočátku nevzbudil tím nějaký větší ohlas, nebyl vůbec pochopen - až po 35 letech byly jeho zákonitosti ,, znovuobjeveny ,, - > vytvořeny Mendelovy zákony dědičnosti křížení ( = hybridizace ): - kříženci se nazývají hybridi - jedná se o základní metodu genetiky, umožňuje vytváření nový odrůd rostlin nebo plemen živočichů - ve šlechtitelství se tak vybírají vhodní výchozí jedinci, aby bylo dosaženo vyšší užitkovosti, odolnosti