20 Typy krajiny

Typy krajiny 1. Přirozená krajina - oblasti bez patrné lidské přítomnosti -polární oblasti, nově vytvořené sopečné ostrovy - u nás se s ní již nesetkáme 2. Kulturní krajina - krajina člověkem ovlivněná - s příchodem prvních rolníků před 7 000 lety - člověk začal měnit původní lesy a stepi na pole a pastviny, těžil dřevo a budoval své osady Rozlišujeme krajinu: přírodní, obhospodařovanou, příměstskou, městskou, zničenou Přírodní krajina - krajina s málo znatelnými zásahy člověka - ve špatně přístupných nebo málo úrodných oblastech - u nás ve vysokých horách Obhospodařovaná krajina - lesy a pastviny s výskytem původních druhů - především horské oblasti Obdělávaná krajina - krajina s intenzivním využíváním Příměstská krajina - přechod mezi městem a volnou krajinou Městská krajina - hustá zástavba Degradovaná (devastovaná) krajina - oblasti zcela přeměněné lidskou činností - plochy poškozené povrchovou těžbou