5) Řazení

5) Řazení Řazení slouží k přeřazování jednotlivých převodových stupňů, čímž se dosahuje změny převodového poměru. Umožňuje také vyřazení kteréhokoliv převodového stupně a nastavení neutrální polohy – při nastartovaném motoru a stojícím automobilu. Podle účasti řidiče rozlišujeme řazení  Přímé  Nepřímé  Samočinné 1) Přímé řazení převodových stupňů vykonává řidič vlastní silou. Člení se podle pohybu řadící páky, jejího umístění nebo činnosti řazení na kulové, kulisové, odloučené a s předvoličem. Kulové řazení – u něhož je řadící páka uložena v kulovém čepu ve víku zasouvání převodovky a může se pohybovat ve dvou i více navzájem různoběžných rovinách, které procházejí středem kulového čepu. Páka je vedena kulisou, která je umístěna uvnitř převodovky. Kulové řazení umožňuje podélný i příčný pohyb řadící páky. Kloub je proti otáčení kolem vlastní osy pojištěn kolíkem, který však umožňuje podélný i příčný pohyb řadící páky. Kulový čep je do svého ložiska vtlačován pružinou. Správné přeřazování rychlostních stupňů zabezpečuje kulisa, která je upevněna mezi víkem a stěnou převodovky. Zařazení dalšího stupně je možné jen po přeřazení z předcházejícího stupně do neutrální polohy. Kulisové řazení je přímé řazení, u něhož je řadící páka uložena ve válcovém čepu a může se pohybovat ve dvou i více navzájem rovnoběžných rovinách. Páka je vedena kulisou, která je zpravidla vně převodovky. Odloučené řazení je přímé řazení, u něhož je řadící páka uložena mimo převodovku, např. na sloupku řízení ( tzv. řazení pod volantem ), a se zasouvacím ústrojím v převodovce je spojena mechanickými prostředky. Řadící páka se může pohybovat ve dvou i více navzájem rovnoběžných i různoběžných rovinách a je vedena vodící deskou – kulisou, která je většinou umístěna v převodovce. Takto řešené řazení je pohodlnější. Po delší době provozu a po opotřebování spojů táhel a pák však vzniká vůle, která může způsobit, že dojde k řazení nežádoucích převodových stupňů. Řazení s předvoličem je přímé nebo nepřímé řazení, přičemž řidič zařazení žádaného převodového stupně předem připraví nastavením zvláštního ústrojí ( předvoliče ) do příslušné polohy, a ke skutečnému zařazení dojde až ve vhodném okamžiku. 2) Nepřímé řazení převodových stupňů je řazení, které z popudu řidiče vykonává zvláštní řadící zařízení ( které je zpravidla opatřeno předvoličem ) Podle druhu řadícího zařízení se dělí na : • Vzduchové se vzduchovým řadícím zařízením ( přetlakovým nebo podtlakovým ) • Kapalinové s kapalinovým řadícím zařízením • Elektronické s elektronickým řadícím zařízením 3) Samočinné řazení převodových stupňů působí samočinně podle okamžitých jízdních podmínek ( podle rychlosti jízdy a nastaveného výkonu motoru nebo jízdních odporů ). Řidič ho může někdy ovlivnit, např. při potřebě velkého zrychlení při předjíždění nebo při brzdění motorem ( za jízdy ze svahu apod.).