54.-56. Předložky se 4. pádem

Předložky se 4. pádem bis - do (časově) für - pro, za durch - skrz gegen - proti ohne - bez um - za (místně), předložka spojená s časem – um zwei – ve dvě Po předložkách se mění člen pouze v rodě mužském, ostatní zůstávají stejné. 1. pád 4. pád der DEN die die das das Přelož: pro sestru pro tvojí sestru bez dědy bez mého dědy bez cukru proti domu ve tři Osobní zájmena ve 4. pádě Jednotné číslo 1. pád ich du er sie es 4. pád mich dich ihn sie es Množné číslo 1.pád wir ihr sie Sie - vykání 4. pád uns euch sie Sie Příklady: Ich liebe dich. Miluji tě. Das ist für dich. To je pro tebe. Ich möchte nicht ohne euch spielen. Nechci bez vás hrát. Ich möchte nicht ohne Sie spielen. Nechci bez Vás hrát. Warum bist du gegen mich? Proč jsi proti mně? Die Schule haben wir bis zwölf. Školu máme do 12. Um drei komme ich. Ve tři přijdu.