44. Slabá podstatná jména

Slabá podstatná jména - některá podstatná jména mužského rodu mají kromě 1. pádu koncovku – en, nebo - n - tomuto skloňování se říká slabé skloňování - skloňují se tak některá podstatná jména rodu mužského Příklady: 1. pád der Name der Junge der Tscheche der Student 3. pád dem Namen dem Jungen dem Tschechen dem Studenten 4. pád den Namen den Jungen den Tschechen den Studenten der Name = jméno der Junge = chlapec der Tscheche = Čech der Student = student