42. Skloňování osobních zájmen

Osobní zájmena 1.pád 3. pád 4.pád ich mir =mně mich = mě du dir = tobě dich = tebe er ihm= mu ihn = ho sie ihr = jí sie = ji es ihm = mu es = ho