23. Souřadící spojky

SPOJKY 1. Souvětí souřadné - hlavní věta + hlavní věta a. spojky, neovlivňující pořádek věty, která po nich následuje: und a oder nebo aber ale sondern ale, nýbrž denn neboť Petra fährt nach Deutschland und Peter bleibt zu Hause. Petra jede do Německa a Petr zůstane doma. Er möchte mitfahren, aber sie will ihn nicht mitnehmen. On by chtěl jet také, ale ona ho nechce vzít s sebou. b. Po následujících spojkách je nepřímý pořádek slov (sloveso - podmět): deshalb/darum proto sonst jinak trotzdem přesto außerdem kromě toho Wir möchten uns ein Auto kaufen, deshalb sparen wir. Chtěli bychom si koupit auto, proto šetříme. Wir sparen schon lange Zeit, trotzdem haben wir immer wenig Geld. Šetříme už dlouho, přesto máme stále málo peněz. 2. Souvětí podřadné - hlavní věta + vedlejší věta a. Spojky po nichž je v drtivé většině sloveso na konci věty weil/da protože dass že dass aby damit aby obwohl ačkoliv Er kann nicht Handball spielen, weil (da) er krank ist. Nemůže hrát házenou, protože je nemocný. Er möchte, dass wir das heute machen. Chtěl by, abychom to udělali dnes. b. Spojky časové (vedlejší věty časové) als když - jednorázový děj v minulosti wenn když, až bis dokud ne-, až seit (dem) od té doby co Als sie das erste Mal in Prag war, war sie noch klein. Když byla poprvé v Praze, byla ještě malá. Sei geduldig, bis ich dir alles erzähle. Buď trpělivý, dokud ti vše neřeknu.