12.-13. Minulý čas slovesa haben - préteritum

12. - 13. Minulý čas slovesa haben - préteritum haben – mít přítomný čas minulý čas ich habe já mám ich hatte já jsem měl du hast ty máš du hattest ty jsi měl, ty jsi měla er, sie, es hat on, ona, ono má er,sie,es hatte on měl, ona měla, ono mělo wir haben my máme wir hatten my jsme měli ihr habt vy máte ihr hattet vy jste měli sie/Sie haben oni mají / Vy máte sie/Sie hatten oni měli, Vy jste měl – vykáme Úkol: Přeložte věty do němčiny a převeďte je do minulého času: 1. V úterý máme němčinu. 2. Mám dva pokoje. 3. Máš dneska tenis? 4. Máte drobné? (ve větě vykáme, drobné = Kleingeld) 5. Jana nemá ještě ve dvanáct oběd. (ještě = noch)