10.-11. Préteritum pravidelných sloves

10.-11. Préteritum sloves pravidelných Slovesa pravidelná – časují se pravidelně, u časování nedochází k žádné změně, pouze se u jednotlivých osob mění nám známé koncovky - e, -st, -t -en, -t, -en : Pravidelná = slabá slovesa: wohnen spielen kochen heissen gehen machen trinken kaufen Préteritum pravidelných sloves – koncovky: 1. os. j.č. –te 1. os. mn.č. –ten 2. os. j.č. –test 2. os. mn.č. –tet 3. os. j.č. –te 3. os. mn.č. –ten 1. a 3. osoba jednotného čísla má stejný tvar Příklady: machen – mach --> ich machte, du machtest, er machte; wir machten, ihr machtet, sie/Sie machten spielen – spiel --> ich spielte, du spieltest, er spielte; wir spielten, ihr spieltet, si/Sie spielten Úkol: Přeložte věty do němčiny, potom převeďte věty do minulého času a věty v minulém čase přeložte - v PRÉTERITU: 1. Tom hraje basketbal. 2. Ve středu vaříme k obědu pizzu. (k = zu) 3. Nepiji víno. (víno = Wein) 4. Oni bydlí v Praze. 5. Jdeš se mnou do kina? (se mnou = mit mir)