8.-9. Minulý čas sloves

15. Minulý čas sloves Minulý čas jednoduchý – PRÉTERITUM - používá se méně - používá se hlavně u slovesa sein = být a slovesa haben = mít - sloveso má jen jednu část - za kořen slovesa se vkládá – t, nebo - te Příklady: sloveso arbeiten = pracovat Přítomný čas Minulý čas – préteritum ich arbeite ich arbeitete pracoval jsem / pracovala jsem du arbeitest du arbeitetest ty jsi pracoval er, sie, es arbeitet er, sie, es arbeitete on, ona, ono pracoval/a/o wir arbeiten wir arbeiteten my jsme pracovali ihr arbeitet ihr arbeitetet vy jste pracovali sie/Sie arbeiten sie, Sie arbeiteten oni pracovali/ Vy jste pracoval ich koche ich kochte vařil jsem / vařila jsem ich backe ich backte pekl jsem / pekla jsem Minulý čas složený – PERFEKTUM - sloveso má dvě části - tvoří se pomocí slovesa haben nebo sein + příčestí minulé - příčestí minulé se tvoří předponou ge- + významové sloveso (gemacht, gekocht, gesagt) Příklady: Přítomný čas Minulý čas – préteritum ich arbeite ich habe gearbeitet pracoval jsem / pracovala jsem du arbeitest du hast gearbeitet ty jsi pracoval er, sie, es arbeitet er, sie, es hat gearbeitet on, ona, ono pracoval/a/o wir arbeiten wir haben gearbeitet my jsme pracovali ihr arbeitet ihr habt gearbeitet vy jste pracovali sie/Sie arbeiten sie, Sie haben gearbeitet oni pracovali/ Vy jste pracoval ich koche ich habe gekocht vařil jsem / vařila jsem ich backe ich habe gebacken pekl jsem / pekla jsem