20. Doch v odpovědi, předpona -un

20. Doch v odpovědi, předpona –un Doch – přece ano Používá se u zjišťovací otázky, při kladné odpovědi. Lernst du nicht Deutsch? Doch, ich lerne Deutsch. Spielt ihr nicht Basketball? Doch, wir spielen Basketball. Geht sie nicht mit uns? Doch, sie geht mit uns. Předpona –un - vyjadřuje zápor, vyjadřuje ne u přídavných jmen richtig unrichtig = nicht richtig gesund ungesund = nicht gesund zufrieden unzufrieden = nicht zufrieden endlich unendlich = nicht endlich gern ungern = nicht gern klar unklar = nicht klar lieb unlieb = nicht lieb