14.-15. Minulý čas slovesa sein - préteritum

14.- 15. Minulý čas slovesa sein – préteritum sloveso sein = být, existovat přítomný čas minulý čas ich bin já jsem ich war já jsem byl du bist ty jsi du warst ty jsi byl, ty jsi byla er, sie, es ist on, ona, ono je er,sie,es war on byl, ona byla, ono bylo wir sind my jsme wir waren my jsme byli ihr seid vy jste ihr wart vy jste byli sie/Sie sind oni jsou / Vy jste sie/Sie waren oni byli, Vy jste byl – vykáme ÚKOL: Přeložte věty do němčiny a převeďte do minulého času: 1. Tom je dneska doma. 2. Ve středu jsme v divadle. 3. Ve tři hodiny je Sandra v cukrárně. 4. Ty jsi dneska veselý. (lustig = veselý) 5. Jsem nemocný. (krank = nemocný) 6. Oni tady nejsou.