1. Úvodní hodina

1. Úvodní hodina Seznámení s učivem 3. ročníku Reálie německy mluvících zemí - Berlín, SRN, Rakousko, Švýcarsko Gramatika - minulý čas - préteritum, perfektum Slovní zásoba - zdraví, móda, stravování, životopis, cestování