12.-13. Zvratná slovesa

Zvratná slovesa - slovesa se zvratným zájmenem se Příklad: posadit se – sich setzen mýt se – sich waschen koupit si – sich kaufen představit se – sich vorstellen Tvar zvratného slovesa sich se skloňuje takto: Skloňování ve 4. pádě: ich wasche mich myju se du wäschst dich myješ se er/sie/es wäscht sich myje se wir waschen uns myjeme se ihr wascht euch myjete se – tykáme skupině sie/Sie waschen sich myjou se/ myjete se – vykáme skupině nebo jednotlici Skloňování ve 3. pádě: ich kaufe mir koupím si du kaufst dir koupíš si er/sie/es kauft sich koupí si wir kaufen uns koupíme si ihr kauft euch koupíte si – tykáme skupině sie/Sie kaufen sich koupí si/ koupíme si – vykáme skupině nebo jednotlici - hodně sloves v němčině není zvratných jako v češtině: Příklad: jmenovat se – heissen ptát se – fragen učit se – lernen smát se – lachen koupat se – baden