19. Stupňování příslovcí

Stupňování příslovcí Příslovce v němčině stupňujeme ve většině případů pravidelně: 2. stupeň tvoříme příponou -er 3. stupeň tvoříme předložkou am a příponou (e)sten 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň schnell rychle schneller am schnellsten oft často öfter am öftesten schön pěkně schöner am schönsten wenig málo weniger am wenigsten weit daleko weiter am weitesten Existuje několik příslovcí, jejichž stupňování je nepravidelné: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň gut dobře besser am besten viel mnoho, hodně mehr am meisten gern rád lieber am liebsten bald brzy eher am ehesten 1. Příklady ve větách: Paul spielt oft Handball, noch öfter Tischtennis, am öftesten spielt er aber Fußball. Paul hraje často házenou, ještě častěji stolní tenis, ale nejčastěji hraje fotbal. Meine Schwester kocht nicht gern, lieber fährt sie Rad, am liebsten spielt sie Klavier. Moje sestra nevaří ráda, raději jezdí na kole, nejraději hraje na klavír. Cvičení: 1. Tvořte 2. a 3. stupeň příslovcí, věty přeložte do ČJ: Vzor: Ich bleibe lange. Du …. Er ….. Du bleibst länger. Er bleibt am längsten. 1. Mein Zimmer ist schön. Sein Zimmer …….. Deine Wohnung ……… 2. Das Hotel ist weit. Die Berge ………. Die Campingplatz ……… 3. Monika arbeitet schnell. Renate ……. Gabi …….. 4. Das Restaurant ist gut. Das Café …….. Die Bar …….. 2. Vyjádřete ve 2. a 3. stupni: Vzor: Ich esse viel. – Du isst mehr. Er isst am meisten. Ich wohne gut. Ich komme gern. Ich arbeite viel. 2x klikni pro úpravu