2. Vznik a podstata státu

Vznik a podstata státu Stát je organizované společenství lidí, žijících trvale na ohraničeném území Znaky - území – obyvatelstvo - právní subjektivita - státní správa , policie, armáda Vznik státu: vývoj lidské spol. Podstata státu: stát je mocenská a politická organizovaná společnost společenské vztahy jsou upravovány právními normami PRÁVNÍ NORMA závazné pravidlo chování postižitelné státní mocí PRÁVNÍ ŘÁD souhrn všech právních předpisů ve státě