4. Způsobová neboli modální slovesa

Způsobová neboli modální slovesa 7 sloves, kde je časování v jednotném čísle odlišné od normálu! 1. a 3. osoba v jednotném čísle má stejné časování. (ich darf – er darf) Časování v množném čísle je normální jako vždy – nic se nemění. V případě, že ve větě použijeme způsobové sloveso, významové sloveso je vždy na posledním místě (a v infinitivu!). Způsobová = modální slovesa dürfen – smět mögen – mít rád sollen – mít povinnost wissen – vědět können – moci, umět müssen – muset wollen - chtít dürfen ich darf du darfst er, sie, es darf mögen ich mag du magst er, sie, es mag sollen ich soll du sollst er,sie,es soll können ich kann du kannst er,sie,es kann müssen ich muss du musst er, sie,es muss wollen ich will du willst er,sie,es will wissen ich weiss du weisst er, sie, es weiss Věty: Kannst du mir helfen? Můžeš mi pomoci? Kannst du Ski laufen? Umíš lyžovat? Können Sie Deutsch sprechen? Umíte mluvit německy? Magst du Bananen? Máš rád banány? Nein, Bananen mag ich nicht. Ne, banány nemám rád. Ich muss lernen. Musím se učit. Muss er nach Hause gehen? Musí jít domů? Ich soll um 5 Uhr zu Hause sein. Mám být v 5 hodin doma. Du sollst Brot und Milch kaufen. Máš koupit chleba a mléko. Sie darf hier heute länger bleiben. Smí zde dnes zůstat déle. Darf er mit uns gehen? Smí jít s námi?