35.-37. Nakupování

einkaufen - nakupovat sloveso s odlučitelnou předponou ein, při časování se ein odsune vždy až na konec věty ich kaufe ein - já nakupuji du kaufst ein - ty nakupuješ er kauft ein - on nakupuje wir kaufen ein - my nakupujeme ihr kauft ein - vy nakupujete sie kaufen ein - oni nakupují Slovní zásoba - nakupování r Preis – cena e Ware - zboží s Kaufhaus – obchodní dům e Abteilung – oddělení s Geschenk - dárek s Geschäft – obchod s Regal – regál s Lager – sklad r Markt – trh auf dem Markt einkaufen – nakupovat na trhu in den Supermarkt gehen – jít do velké samoobsluhy e Packung – balení einpacken – zabalit e Garantie - záruka e Flasche – láhev e Marke – značka e Rechnung - účet r Eingang – vchod r Ausgang – východ e Kasse – pokladna e Kassiererin – pokladní Wie viel macht das? Kolik to dělá (stojí)? Das macht…..Dělá to….. ich möchte – chtěl/a bych teuer – drahé billig - levné