33. - 34. Slovesa se změnou kmene

Silná slovesa = nepravidelná Ke změně kmene dochází: ve 2. a 3. osobě čísla jednotného Změna z A na Ä: fahren (jet): ich fahre du fährst er fährt laufen (běhat): ich laufe du läufst er läuft backen (péct): ich backe du bäckst er bäckt schlafen (spát): ich schlafe du schäfst er schläft waschen (mýt): ich wasche du wäschst er wäscht lassen (nechat): ich lasse du lässt er lässt tragen (nosit): ich trage du trägst er trägt Změna z E na I: essen (jíst) ich esse du isst er isst sprechen (mluvit) ich spreche du sprichst er spricht nehmen (vzít) ich nehme du nimmst er nimmt treffen (potkat ) ich treffe du triffst er trifft vergessen (zapomenout) ich vergesse du vergisst er vergisst geben (dát) ich gebe du gibst er gibt sterben (zemřít) ich sterbe du stirbst er stirbt Změna z E na IE: sehen (vidět) ich sehe du siehst er sieht lesen (číst) ich lese du liest er liest fernsehen (dívat se na televizi) ich sehe fern du siehst fern er sieht fern empfehlen (doporučit) ich empfehle du empfiehlst er empfiehlt