32. Množné číslo

Množné číslo uvedeno ve slovníku v závorce na druhém místě slovíčka mají v množném čísle vždy člen určitý DIE a přibírají koncovky: -en, -e, -s, -er, nebo zůstanou bez koncovky das Kind - die Kinder, die Frau - die Frauen, das Bild - die Bilder, das Auto - die Autos, der Vater - die Väter