28.-29. Hobbys = záliby

s Hobby – hobby, koníček gern - rád, ráda nicht gern - nerad, nerada s Reisen – cestování reisen - cestovat e Kultur – kultura s Theater – divadlo s Kino – kino s Konzert – koncert s Fernsehen – televize r Film – film s Programm – program fernsehen – dívat se na televizi ich sehe fern, du siehst fern, er sieht fern, wir sehen fern, ihr seht fern, sie sehen fern Radio hören – poslouchat rádio Musik hören – poslouchat muziku r Sport Sport treiben – sport, pěstovat sport spielen – hrát r Fußball – fotbal e Gymnastik – gymnastika s Tennis – tenis r Volleyball – volejbal s Skilaufen – lyžování e Touristik - turistika Ski laufen – lyžovat laufen - běhat schwimmen – plavat r Computer – počítač s Internet – internet surfen - surfování lesen – číst s Buch – kniha e Zeitung – noviny e Zeitschrift – časopis e Comics – komiks malen – malovat reparieren – spravit fotografieren – fotografovat s Foto – fotka Klavier spielen – hrát na klavír Gitarre spielen – hrát na kytaru singen – zpívat