26.-27. Přivlastňovací zájmena

Přivlastňovací zájmena v němčině mužský a střední rod ženský rod ich mein - můj meine - moje du dein - tvůj deine - tvoje er sein - jeho seine - jeho sie ihr - její ihre - její es sein - jeho seine - jeho wir unser - náš unsere - naše ihr euer - váš euere - vaše sie ihr - jejich ihre - jejich Sie Ihr - Váš Ihre - Vaše