21. Pořádek slov ve větě tázací

Ve větě tázací stojí sloveso: a) na prvním místě Bist du zu Hause? - Jsi doma? Kommst du aus Prag. - Pocházíš z Prahy? b) na druhém místě, pokud věta začíná tázací částicí na w- : Was machst du?- Co děláš? Wie heißt er? - Jak se jmenuje on? Tázací částice: was co wie jak wo kde wann kdy warum proč wer kdo wieviel kolik woher odkud wem komu wen koho