17. Sloveso haben = mít

Haben = mít, vlastnit ! nepravidelné sloveso ich habe - já mám du hast - ty máš er/sie/es hat - on/ona/ono má wir haben - my máme ihr habt - vy máte - tykáme skupině sie/Sie haben - oni mají/ Vy máte - vykáme