9. Pořádek slov ve větě

Pořádek slov ve větě oznamovací Sloveso musí stát na 2. místě ve větě oznamovací!!! Ve větě musí být vyjádřen podmět - buď zájmenem, nebo podstatným jménem!!! Podmět může být složen i z více slov - Frau Klein, der Zug aus Berlin, mein Vater, meine Schwester 1. 2. 3. Der Freund wohnt in Slaný. - Kamarád bydlí ve Slaném. In Slaný wohnt der Freund. Ich lerne Deutsch. - Učím se německy. Deutsch lerne ich. Er kommt aus Prag. - On pochází z Prahy. Aus Prag kommt er. Meine Mutter heißt Eva. - Moje máma se jmenuje Eva. Eva heißt meine Mutter.