3) Stříhání kovů

2) Stříhání kovů Stříhání kovů Stříhání je beztřískové dělení materiálu, při kterém vnikají z obou stran do materiálu klíny ( nože ) těsně podél sebe. Polotovar vložený mezi oba nože se stříhá střižnou silou. Střižná síla je vyjádřena součinem pevnosti ve střihu a obsahem střižné plochy. Nože nůžek musí mít přiměřenou pevnost a vhodný tvar, aby správně stříhaly. Břit nožů je tvořen čelem a hřbetem. Úhel, který svírá čelo a hřbet se nazývá úhel hřbetu. Pro měkké kovy se volí úhel hřbetu 60°, pro kovy střední tvrdosti 70 – 75°a pro tvrdé kovy 80 – 85°. Vůle mezi břity – čím těsněji se pohybují břity podél sebe, tím hladší je řez. Příliš velká vůle je příčinou potrhaných ploch a velkých střepů, tenké plochy mohou vtaženy mezi nože nůžek. Podle tloušťky materiálu se volí vůle v rozmezí 0,1 až 0,01 mm. Úhel rozevření nůžek – vlivem rozevření nůžek vzniká síla, která se snaží materiál z nůžek vysunout. Tato síla je tím větší, čím větší je rozevření nůžek. Při úhlu 15°je tato síla v rovnováze se třecími silami, tzn. Že úhel rozevření nesmí být větší než 15°. Druhy nůžek Základní rozdělení : 1. Ruční nůžky 2. Strojní nůžky 3. Mechanizované nástroje Podle uspořádání nožů dělíme nůžky :  S natáčením nožů kolem čepu  S přímočarým pohybem horního nože  S kotoučovými noži Ruční nůžky – pracují na principu dvouramenné páky. Mají nože prodloužené v držadle, které jsou vzájemně spojeny čepem. Ručními nůžkami můžeme stříhat ocelový plech asi do tloušťky 0,7 mm, mosazný plech do 0,8 mm, tvrdý hliník a měď asi do 1 mm a měkký hliník do 2,5 mm. Strojní nůžky – dovolují stříhat materiál o větších tloušťkách, jsou přesnější a produktivnější.