24.-25. Publicistický styl

Publicistický styl /novinářský/ = styl sdělovacích prostředků cílem:informovat o aktuálních událostech ve společnosti ( v politice, ekonomii, kultuře, sportu atd.) + ovlivňovat názory. Funkce: sdělovat přesvědčovat získávat texty: - psané – periodický tisk (noviny, časopisy), internetová média ( elektronická forma novin, internetové časopisy atd.) - mluvené – pořady vysílané televizí a rozhlasem ( zpravodajské relace, diskusní pořady, cestopisné dokumenty, reportáže apod.) - rychle a výstižně informovat - srozumitelně pro všechny věkové kategorie - přesvědčivě, aby adresát uvěřil