22. Žádost o místo

Žádost o zaměstnání by měla by obsahovat: adresu firmy datum oslovení „Vážená paní ...“, Vážený pane ...“ nebo „Vážení,“ nepíšete-li konkrétní osobě vlastní text, rozdělený zpravidla do tří odstavců, vaši adresu a spojení na vás (číslo nejlépe mobilního telefonu, e-mail) seznam příloh. Vprvní části žádosti uveďte důvod, proč zaměstnavatele oslovujete (odpověď na inzerát, reakce na zveřejněné volné místo, požadavek firmy z předešlého telefonického jednání apod.) a pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Do druhé části patří informace o tom, proč chce pracovat v oslovené organizaci a co můžete nabídnout z hlediska vzdělání, praxe a kvalifikace. Stručně (2-3 věty) popište své kvalifikační přednosti, nejsilnější stránky, spojené spracovní pozicí, o kterou se ucházíte. Více zaměstnavatel najde v dokumentech přiložených k vaší žádosti. Obvyklá je zmínka „podrobnější informace jsou v přiloženém životopise“. Vzávěru požádejte o případnou osobní schůzku, zařazení do seznamu zájemců či pozvání k výběrovému řízení v případě, že se nějaké vhodné pracovní místo v budoucnu uvolní. Nesmí chybět zdvořilé poděkování a rozloučení, vaše čitelné jméno a nad ním podpis. (Zdroj: 17.3.2019 - https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/poradenstvi/Zadost_o_zamestnani.pdf)