10.-11. Souvětí podřadné

Souvětí podřadné = obsahuje jednu větu hlavní a 2 a více vět vedlejších - čárku píšeme před spojkami podřadícími (že, aby, jelikož, protože, ačkoliv, přestože, i kdyby...), před zájmeny vztažnými (kdo, co, jaký, který, čí, jenž) a před příslovci (tam, kam, kde, kudy, jak...), které stojí na začátku vět vedlejších