8.-9. Souvětí souřadné a interpunkce

Souvětí souřadné = souvětí, které obsahuje alespoň 2 věty hlavní čárku píšeme před spojkami v poměrech: stupňovacím, odporovacím, vylučovacím, příčinném a důsledkovém