3.-5. Pravopis

Pravopis se řídí následujícími pravidly: 1. psaní i/y uprostřed - vyjmenovaná slova /případně měkké a tvrdé souhlásky/ 2. psaní i/y u podstatných jmen - vzory: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce, žena, růže, píseň, kost, město, moře, kuře, stavení !!! pozor: -ami, -emi, -mi 3. psaní i/y u přídavných jmen - vzory: mladí/mladý, jarní, otcův a matčin !!! pozor: -mi 4. psaní i/y u sloves - v přítomném čase vždy i/í u sloves - v minulém čase: Y - je-li podmět rodu: ženského, mužského neživotného, slovo: děti, oči, uši i - je-li podmět rodu: mužského životného, podmět nevyjádřený - oni, my, všichni, podmět několikanásobný a alespoň jedno slovo je rodu muž. životného A - je-li podmět rodu středního (mn.č.)