2. Vývoj jazyka

jazyk = soubor pravidel gramatických a syntaktických a slovní zásoby Slovní spisovného jazyka českého, Slovník spisovné češtiny jazyk: spisovný a nespisovný mluvená podoba a psaná podoba slovní zásoba: a) aktivní (slova, která užíváme při psaní a mluvení) b) pasivní (slova, který rozumíme, ale neužíváme je při psaní a mluvení) jazyk – neustále se vyvíjí z hlediska pravopisu, slovní zásoby (slova zanikají nebo je přejímáme z cizích jazyků – angličtiny) teorie vzniku jazyka: 1. na jednom místě a poté se postupně rozšířil po celém světě 2. na více místech najednou