14.-15. Poměry mezi větami hlavními

Poměry mezi větami hlavními 1. slučovací - spojky: a, i, ani, také, jednak-jednak 2. stupňovací - druhá věta stupňuje obsah věty první - spojky: ba, ba i, ba dokonce, nejen - ale i 3. odporovací - obsah druhé věty odporuje obsahu první věty - spojky: ale, avšak, však, leč, nýbrž, jenže !!! může obsahovat i spojku a, ale v takovém případě před ní píšeme čárku 4. vylučovací - věty se vzájemně vylučují - spojky: nebo, anebo, buď - nebo, buď - anebo 5. příčinný - druhá věta vyjadřuje příčinu první věty - spojky: neboť, vždyť, totiž 6. důsledkový - druhá věta vyslovuje důsledek obsahu první věty -spojky: proto, a proto, tedy, tudíž, a tak