45,46 Prvky geometrie řízení

30) Jednotlivé prvky geometrie řízení Geometrie řízení Na dobrou řiditelnost automobilu má největší vliv správné nastavení geometrie řízení. Geometrická poloha kol automobilu, zejména předních, má základní vliv na bezpečnost a hospodárnost provozu automobilu. Stykové plochy pneumatik a vozovky vytvářejí za jedoucím automobilem stopy odvalujících se kol. Aby se kola automobilu odvalovala při přímé jízdě i v zatáčkách a nesmýkala se, což se považuje za základní požadavek řízení, musí mít kola i čepy řízení správnou polohu, tedy správné sklony ( odchylky ) od svislé roviny. Tyto odchylky nazýváme geometrií řízení. Geometrie řízení přední nápravy má čtyři základní parametry řízení. Sbíhavost kol je úhel mezi rovinami souměrnosti levého a pravého kola při přímé jízdě. Zpravidla se udává jako rozdíl vzdáleností mezi vnitřními okraji ráfků kol vpředu a vzadu ve výšce středů kol a bývá 0 – 10 mm. To znamená, že vpředu je menší vzdálenost kol než vzadu. Je – li uvedený rozdíl záporný, jde o rozbíhavost kol. Správně nastavená sbíhavost kol zabraňuje především rozkmitání předních kol při větších rychlostech a šetří pneumatiky před zbytečným opotřebováním. Odklon kola je úhel mezi střední rovinou souměrnosti předního kola a rovinou kolmou k vozovce. Bývá 0°30‘ až 3°a je patrný pouhým okem; když pozorujeme automobil zepředu, vidíme, že přední kola nejsou k povrchu vozovky kolmo, ale mírně šikmo ( horní okraje kol mají větší vzdálenost než dolní okraje). Při nesprávně nastaveném odklonu kol se zvýší opotřebování pneumatik a řidič má často pocit nejistého řízení ( tzv. plavání automobilu ). Příklon čepu je průmět úhlu, který svírá osa čepu s kolmicí k rovině vozovky, do příčné svislé roviny. Úhel příklonu je běžně 3°až 8°i více, to znamená, že čep ( popř. u některých automobilů spojnice středů otočných čepů závěsných ramen ) není svislý, ale při pohledu na vozidlo zepředu má opačný sklon než kolo. Příklon otočného čepu ulehčuje řízení automobilu tím, že zmenšuje poloměr rejdu a sílu potřebnou k řízení automobilu. Druhou důležitou vlastností, kterou příklon způsobuje, je stabilita řízení a samovolné vracení kol do přímého směru. Záklon čepu je průmět úhlu, který svírá osa čepu kola s kolmicí k rovině vozovky, do svislé podélné roviny. Záklon čepu bývá 0°až 5°, ale výjimečně může být i záporný, tzn., že při bočním pohledu na automobil je horní konec čepu skloněn dopředu. Záklon čepu přispívá ke směrové stabilitě automobilu a vymezuje vůle v kloubech spojovací tyče. Stlačením pružin automobilu, tj. při propérování, se mění geometrie přední nápravy, a proto je třeba vědět, zda hodnoty geometrie předepsané výrobcem platí pro zatížený nebo nezatížený automobil. Při nesprávné geometrii řízení se zhoršuje bezpečnost a hospodárnost provozu.