31.-32. Obchodní společnosti

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Založení společnosti - společenskou smlouvou, která obsahuje: - obchodní jméno - typ společnosti - sídlo u PO, bydliště u FO - předmět podnikání - jméno a bydliště zakladatelů (nebo sídlo právnických osob) - určení statutárního orgánu - majetkové poměry: - výše základního kapitálu (vklad společníků) - jména jednotlivých společníků - výše vkladů jednotlivých společníků - způsob splacení vkladů Vznik společnosti - dnem, ke kterému byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. 1. Osobní obchodní společnosti - není u nich určena výše minimálního základního kapitálu - někteří společníci ručí celým svým majetkem (neomezeně) - společníci osobně ve společnosti pracují 2. Kapitálové obchodní společnosti - u těchto společností je určena výše základního kapitálu - společníci ručí za závazky společnosti - svým vkladem - ne všichni společníci pracují ve společnosti - výše základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku - kapitál je ve formě akcií nebo vkladů většího množství osob OSOBNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Veřejná obchodní společnost (v. o. s) - alespoň dvěma osobami Ručení - osoby ručí neomezeně celým svým majetkem - vysoké riziko Komanditní společnost (k. s.) - zakládají ji minimálně 2 osoby, 1 musí být komanditista a 1 komplementář - komanditista je povinen vložit do kapitálu společnosti vklad ve výš, minimálně 5 000 Kč, komplementář nemusí vkládat vklad KAPITÁLOVÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Založení - 2 až max. 50 osobami Ručení - společníci ručí za závazky společnosti omezeně Kapitál - hodnota základního jmění musí být minimálně 200 000 Kč, - hodnota vkladu společníka musí být minimálně 20 000 Kč, Akciová společnost (a. s.) - potřeba velké množství kapitálu - kapitál minimálně 2 000 000,- Kč - kapitál rozvržen na akcie AKCIE - cenný papír