30. Podnikání podle živnostenského zákona

Podnikání podle živnostenského zákona Živnost: - soustavná činnost - provozována samostatně - vlastním jménem - na vlastní odpovědnost - za účelem dosažení zisku - podmínky dle živnostenského zákona Podmínky pro provozování živností: • Všeobecné - 18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům • Zvláštní - dle druhu živnosti Členění živností: • Ohlašovací - provoz začíná dnem ohlášení - živnostenský list o Řemeslné + odborná způsobilost o Vázáné + odb.zp., osvědčení, praxe o Volné – VO, MO, ubytovací služby • Koncesované + morálka, spolehlivost - provoz začíná po doručení koncesní listiny - nákup a prodej zbraní, lékařských přístrojů, nebezpečných jedů, pohřební služba, starožitnosti, zastavárny, směnárny, taxi