29. Právní formy podniků

Právní formy podniků 1. Podle způsobu hospodaření a) ziskové - cílem je dosažení zisku, organizace podnikají, podniky zisk = výnosy - náklady b) neziskové - cílem je uspokojování veřejných potřeb obyvatelstva, - nemocnice, školy, dětské domovy, domovy důchodců 2. Podle vlastníka - podniky a) jednotlivců - řešeno živnostenským zákonem - nejvíc v maloobchodě, veřejném a ubytovacím zařízení - jsou založeny na soukromém vlastnictví majetku, se kterým hospodaří b) státní - hospodaří s majetkem státu rozpočtové organizace - neziskové, příjmy a výdaje jsou součástí státního rozpočtu (např. ministerstva) příspěvkové organizace - neziskové, dostávají příspěvek, - muzea, soukromé školy c) družstva - spojují občany a jejich majetek k podnikání nebo za jiným účelem (bytová družstva) d) obchodní společnosti s.r.o. a.s. v.o.s. komanditní společnost