27.-28. Členění podniků

Členění podniků Z hlediska působnosti: • Místní – pouze v obci - řezník • Regionální – v regionu – stavební firma, tisk • Mezinárodní – Coca-cola, PC firmy Z hlediska vlastnictví: • Státní • Soukromé – podniká jedna osoba • Partnerské – společné, několik osob
Právní normy a její hierarchie 1. obchodní zákoník 2. živnostenský zákon 3. zákoník práce Podnikatelem - je osoba tuzemská i zahraniční, fyzická i právnická, která provozuje svou činnost svým jménem, na vlastní odpovědnost a: - je zapsána v obchodním rejstříku, nebo - podniká na živnostenský list Fyzická osoba (FO) - člověk, nositel práv a povinností, má jméno a příjmení, většinou je zapsána v živnostenském rejstříku Právnická osoby (PO) - uměle vytvořený subjekt, mají zápis v obchodním rejstříku Obchodní název - název, pod kterým podnikatel provozuje svou činnost, musí být jedinečný Obchodní rejstřík - vedou ho pověřené soudy - zapisují se tam všechny PO, FO na vlastní žádost nebo ukládá-li to zákon a zahraniční podnikatelé Živnostenský rejstřík - vedou ho živnostenské úřady - zapisují se sem všichni živnostníci