26. Znaky podnikatele

Znaky podnikatele - vyrábí výrobky, poskytuje služby - inovuje, zdokonaluje výrobu - nese hospodářské riziko - je povinen vést účetnictví - je povinen odvádět daně Identifikace podniku - obchodní název - sídlo firmy - IČ (identifikační číslo organizace), přiděluje ho Živnostenský úřad - FO, rejstříkový soud - PO - DIČ (daňové identifikační číslo), přiděluje ho finanční úřad Faktory zajišťující dlouhodobou ziskovost: 1. dosahování dobrého jména podniku a jeho stability na trhu 2. udržení kvalifikovaných pracovníků 3. zvýšení podílu firmy na trhu a otevírání nových trhů 4. vývoj nových výrobků a služeb 5. ochrana životního prostředí