25. Podnikání v tržní ekonomice

Podnikání v tržní ekonomice - činnost stálá, soustavná, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikatel • Fyzická osoba – jednotlivý občan nad 18 let - podnikání podle živnostenského zákona – OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná - 18 let, 1000 Kč poplatek, čistý trestní rejstřík, občanský průkaz • Právnická osoba – skupiny lidí – obchodní společnosti – s.r.o., a.s., družstva, stát - podnikání podle obchodního zákona Podstata podnikání - co vyrábět, kde, jak, komu Cíl podnikání - dosažení zisku