24. Péče o pracovníky ze strany podniku a státu

Péče o zaměstnance Péče stanovená státem – zaměstnavatel je povinen!!! 1. Placení pojištění Zdravotní pojištění – přihlášení, 4,5% sráží ze mzdy a 9% platí podnik z hrubé mzdy Sociální pojištění – přihlášení u OSSZ - 6,5% sráží ze mzdy a 25% platí podnik z hrubé mzdy 2. Poskytování informací - o plánech rozvoje - o hromadném propouštění - bezpečnost práce 3. Bezpečnost a hygiena práce - zpracovat směrnice k zajištění bezpečnosti práce - provádět školení zaměstnanců - dbát na bezpečnost - odstraňovat bezpečnostní rizika - poskytovat ochranné prostředky Nepovinná péče - podporují zvyšování kvalifikace zaměstnanců - péče o pracovní podmínky a prostředí - benefity – stravenky, rekreace, kulturní vyžití ODBORY - dobrovolné sdružení - zastupují zaměstnance vůči vedení - dojednávají podmínky pro odměňování, péče o zaměstnance - krajní prostředek stávka, výluka